Čistiace prostriedky - RZ - Linoleum

RZ cleaning and care systems
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre všetky druhy podlahovín


Linoleum

Produkt   TL GISCODE PH
Základný čistiaci prostriedok na linoleum GG 20 8.8
Ochranná impregnácia na linoleum GE 20 8.5
Ošetrovací prostriedok na linoleum GU 0 8.6