Čistiace prostriedky - RZ - Obklady, dlažba, kameň

RZ cleaning and care systems
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre všetky druhy podlahovín


Obklady, dlažba, kameň

Produkt   TL GISCODE PH
Na odstránenie hrubých nečistôt GG 20 10.8
Na odstránenie cementových závojov a výkvetov GS 80 <1
Ochranný prostriedok GE 20 9.1
Čistiaci prostriedok na obklady, dlažbu, kameň GU 50 8.6
Mierny čistiaci prostriedok na sanitu GS 20 1.6
Rýchly odstraňovač olejových a mastných nečistôt GU 80 11.3