Epoxidové nátery - ARTURO

Arturo (bývalý QeshFloor)
Systémy pre povrchovú úpravu priemyselných podláh


Od februára 2012 zmenila spoločnosť Unipro (Holandsko) názov značky produktov pre výrobu priemyselných podláh. Pôvodná značka Qeshfloor bola nahradená značkou Arturo.


Arturo svojimi vysoko kvalitnými podlahovými systémami ponúka optimálny základ pre efektívnu, bezpečnú a nepretržitú prevádzku. Naše podlahy na báze syntetických živíc spĺňajú tie najvyššie nároky, ktoré sú na ne kladené, ako z hľadiska zaťaženia, odolnosti proti opotrebeniu, hygieny, tak i odolnosti proti chemikáliám a vlhkosti.

Nezáleží na tom, či potrebujete podlahový náter odolávajúci vlhkosti, s protišmykovými vlastnosťami, elektricky vodivý, dekoratívny, či odolnú priemyselnú podlahu alebo pečatiacu vrstvu na mosty. Vždy pre vás nájdeme systém, ktorý bude presne zodpovedať vašim potrebám a predstavám. Zároveň bude optimálne vyvažovať pomer medzi vynaloženými nákladmi a úžitkovou hodnotou.

Všetky výrobky sú bez škodlivých rozpúšťadiel a zodpovedajú systémovej bezpečnostnej kvalite v súlade s ISO 9001a ISO 14001. Všetky produkty sú pravidelne podrobované prísnej internej aj externej kontrole na dodržiavanie zákonných predpisov na kvalitu, garantovaných vlastností a rade ďalších parametrov.