Laky - PALLMANN

Systémy pre povrchovú úpravu a ošetrovanie parkiet.


Chceme Vám nalievať len čisté víno!

Pallmann Vám neponúka len širokú paletu výrobkov pre povrchovú úpravu drevených a korkových povrchov, ale aj všetky informácie o tom ktorom výrobku z pohľadu jeho výhod či negatív. Sme si vedomí, že len ten, kto je otvorene informovaný, má možnosť správnej voľby niekto radšej pravdu zamlčuje, zvlášť ak je pravda nepríjemná - naproti tomu my chceme byť celkom úprimní a vždy Vám nalievať, ako sa vraví, čisté víno.

Pre nás je kľúčové, aby ste boli oboznámení so všetkými skutočnosťami. Ak ide napríklad o škodlivý vplyv rozpúšťadiel na zdravie, cenové rozdiely medzi jednotlivými výrobkami alebo nevýhody pri praktickej aplikácií toho ktorého výrobku.

Pozor na rozpúšťadlá!
Používanie systému s obsahom rozpúšťadiel má v určitých prípadoch svoje opodstatnenie. Z tohto dôvodu zostávajú aj naďalej výrobky s obsahom rozpúšťadiel v našom výrobnom programe. Naproti tomu Vám nechceme zastierať, že neodborné zaobchádzanie s týmito produktami môže mať zdravotné následky. Veríme, že popri kvalite výrobkov oceníte aj našu úprimnú otvorenosť.

TABUĽKA POUŽITIA VÝROBKOV PALLMANN