Laky - PALLMANN - Oleje, vosky

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Oleje, vosky

Produkt   TL KBÚ GISCODE
Vysokohodnotný 2-zložkový parketový olej Ö 10
Vysokohodnotný 2-zložkový parketový olej Ö 10
Dvojzložkový priľnavý základný náter Ö 10
Kombinácia prírodného sójového oleja a vosku Ö 20