Laky - PALLMANN - Ošetrovacie prostriedky

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Ošetrovacie prostriedky

Produkt   TL KBÚ GISCODE
Ošetrovací prostriedok na údržbu podláh
Emulzia na protišmykové podlahy
Špeciálna emulzia na báze rozpúšťadiel
Ošetrovací prostriedok na údržbu parkiet
Intenzívna čistiaca emulzia na báze vody
Čistiaci prostriedok na údržbu podláh