Laky - PALLMANN - Prehľad a rozdelenie produktov

Systémy pre povrchovú úpravu a ošetrovanie parkiet.


Prehľad a rozdelenie produktov

Systémy na báze vody W2 Tmely
Základné laky
Vrchné laky

Systémy na báze vody W3 Tmely
Základné laky
Vrchné laky

Systémy na báze olejov a voskov Oleje a vosky

Systémy na báze rozpúšťadiel Tmely
Základné laky
Vrchné laky

Systémy na údržbu a čistenie Starostlivosť o laky
Starostlivosť o oleje a vosky
Čistenie lakovaných povrchov
Čistenie olejovaných a voskovaných povrchov
Návod

Doplnky Špeciálne výrobky
Riedidlá