Laky - PALLMANN - Špeciálne výrobky

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Špeciálne výrobky

Produkt   TL KBÚ GISCODE
Jednozložkový parketový špachtľovací gél W 3
Aditívum do lakov Pall–X W 3
Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel W 3