Laky - PALLMANN - Tmely

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Tmely

Produkt   TL KBÚ GISCODE
Špárovací tmel pre parketové podlahy W 2
Špárovací tmel pre parketové podlahy W 3
Špárovací tmel pre parketové podlahy G 2
Špárovací tmel pre parketové podlahy G 3