Laky - PALLMANN - Vrchné laky

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Vrchné laky

Produkt   TL KBÚ GISCODE
Jednozložkový vrchný lak na vodnej báze W 2
Jednozložkový vrchný lak na vodnej báze W 3
Jednozložkový vrchný lak na vodnej báze W 3
Dvojzložkový vrchný lak na vodnej báze W 3 DD
Jednozložkový vrchný lak na vodnej báze W 3
Jednozložkový vrchný lak na vodnej báze W 3
Dvojzložkový priľnavý základný náter W 3+ DD
Vrchný dvojzložkový polyuretánový lak DD 2
Jednozložkový rozpúšťadlový vrchný lak KH 1
Jednozložkový olejový živicový vrchný lak KH 1
Dvojzložkový vrchný rozpúšťadlový lak SH 1