Laky - PALLMANN - Základné laky

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Základné laky

Produkt   TL KBÚ GISCODE
Jednozložkový základný lak na vodnej báze W 2
Jednozložkový základný lak na vodnej báze W 3
Jednozložkový základný lak na vodnej báze W 3+
Jednozložkový základný lak na báze alkoholu G 2
Základný jednozložkový rozpúšťadlový lak G 2
Gel na báze alkoholu G 2