Nivelačné hmoty - UZIN

Systémy pre kladenie podlahovín a parkiet.

100% know-how.
A nezáleží pritom, či ide o textilné alebo elastické podlahoviny či drevené parkety: UZIN predstavuje inteligentnú silu.


100% know-how

Ponúkame Vám široký sortiment prvotriednych výrobkov, ktoré sa vzájomne doplňujú a tvoria perfektný ucelený systém.
Základným predpokladom "inteligentnej" podlahovej konštrukcie je odborne a kvalitne pripravený podklad, a preto venujeme: od základu 100% know-how na každý meter štvorcový.

Príprava podkladov Výrobky, určené na prípravu podkladu nie sú len výrobky, ktoré prichádzajú na radu prvé, ale sú aj tou najdôležitejšou súčasťou podlahovej konštrukcie. Bez ohľadu na to, ktorý druh podlahovej krytiny bude následne položený, tvoria naše vysoko kvalitné výrobky dokonalý nosný základ.

Podlahy UZIN ponúka podlahárom popri špeciálnych výrobkoch na prípravu podkladov aj celý rad podlahových lepidiel a príslušenstva. Zloženie a vlastnosti podlahových lepidiel sú vždy určené svojim použitím /lepidlá na textilné, PVC či elastické podlahové krytiny, linoleum, korok a pod./. Okrem týchto výrobkov ponúka UZIN aj výrobky pre špeciálne použitie, ako napríklad pre elektricky vodivé lepenie a snímateľnú pokládku podlahovín. Výrobný program v sebe zahŕňa ekologické disperzné výrobky s minimálnym obsahom emisných látok až po dvojzložkové syntetické výrobky s obsahom reakčných živíc.

Parkety Tiež v oblasti parkiet ponúka sortiment UZIN riešenia, pričom dôraz je kladený na vysoko kvalitné lepidlá, neobsahujúce rozpúšťadlá a škodlivé emisie. Sortiment je systémovo doplnený výrobkami značky Pallmann - laky a oleje pre povrchovú úpravu a prípravky na ich údržbu a ošetrovanie.