Nivelačné hmoty - UZIN - Doplnky

Produkty
Prehľad a označenie - systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Doplnky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
Miešacia nádoba
Vedro na vodu z priesvitnej plastickej hmoty s natlačenou odmerkou
Transport-Caddy