Nivelačné hmoty - UZIN - Prehľad a označenie

Produkty
Systémy pre kladenie podlahovín a parkiet


Prehľad produktov

Príprava podkladov Šípka označuje všetky výrobky, ktoré sa používajú pri príprave a výrobe podkladu, pričom nie je určujúce, či tieto výrobky sú špeciálne určené pre určitý typ podlahoviny alebo majú univerzálne použitie pre všetky druhy podlahových krytín.

Lepidlá Všetky lepidlá nesú označenie troch prúžkov nad sebou.

Doplnky Táto hviezdička označuje doplnkové výrobky, ktoré uľahčujú vykonávanie odborných remeselných prác; pracovné náradie a ďalšie príslušenstvo a pomocné prostriedky.