Podlahy - Drevené - OSB DOSKY - Osb podlaha

Dosky s rovnými hranami by mali byť spojené tak aby medzi nimi bola medzera aspoň 3 mm a to zo všetkých strán. Dosky s pero-drážkovým systémom už automaticky zabezpečujú medzeru. Medzera medzi podlahou a stenou by mala byť 12 mm, v prípade že dosky vytvárajú plávajúcu podlahu. Doska s rovnými hranami musí byť na okrajoch vhodne upevnená. Ak montujete strop bez strechy, musí byť zabezpečené odvodňovanie alebo zakrytie povaly aby nedochádzalo k zrážaniu vody alebo priamemu pôsobeniu dažďa na stavbu.

Dosky by mali byť upevnené krútenými klincami dĺžky 51 mm (2") alebo kruhovými klincami dĺžky 45 - 75 mm každých 30 cm na podporu a každých 15 cm na spoje dosky. Aby sa zvýšila pevnosť a tuhosť podlahy, dosky môžu byť lepené na spojoch tekutým lepidlom, pero-drážkové osb dosky vode-odolným lepidlom triedy D3. Pri týchto doskách sa odporúča lepenie v prípade ak sa montuje plávajúca podlaha, s tým že sa musí dodržať medzera medzi podlahou a stenou aspoň 1 cm.

Tabuľka odhadovaných vzdialeností medzi nosníkmi a hrúblou dosky.
vzdialenosť
nosníkov/trámov
(mm)
400 500 600
doporučená
hrúbka dosiek
OSB
15-18 18-22 22