Podlahy - Drevené - OSB DOSKY - Osb stena

OSB dosky môžu byť inštalované na steny horizontálne alebo vertikálne. Medzi doskami a okolo okien a dverí musia byť aspoň 3 mm medzery. V závislosti o typu stavby sa odporúča hrúbka dosky 10-12 mm. Aby sa steny dobre izolovali voči chladu, odporúča sa použiť minerálnu vlnu alebo iný tesniaci materiál.

Steny z OSB dosiek by mali byť upevnené krútenými klincami (aby nedošlo k ich uvoľneniu) 51 mm alebo 45 mm dlhými. Medzery medzi klincami by mali byť: 30 cm na nepriamej podpore, 15 cm na spojoch dosky a každých 10 cm na vonkajších krajoch steny. Vzdialenosť klincov od okraja dosky nesmie byť menšia než 1 cm, aby nedošlo k odlupovaniu jej okrajov.