Podlahy - Drevené - OSB DOSKY - Pokyny pre inštaláciu

Dosky Kronopol OSB 3 a OSB 4 musia byť dôkladne chránené proti priamemu styku s vodou, tak ako počas skladovania, tak aj počas stavebných prác. Bezprostredne po ich inštalácii na vonkajších stenách a na streche by mali byť dosky ochránené správnou izoláciou proti nepriaznivým účinkom atmosferických podmienok.
Ak sú dosky OSB 3 a OSB 4 vystavené vlhkosti na dlhšiou dobu, ich hrany môžu mierne napučať a napučanie môže byť podľa príslušnej normy až 15% pre dosky typu OSB 3 a do 12% pre dosky typu OSB 4. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné rovnomerne prebrúsiť hrany dosiek k zaisteniu rovnej plochy pred samotnou inštaláciou a položením dokončovacích prvkov, ako sú asfaltové šindle na strechách.
Dosky používané na strechách alebo podlahách musia byť upevnené identifikačným popisom smerom dovnútra.

Pokiaľ budú dosky ukladané v páse dlhšom ako 12 m, je nutné vytvorit diletačnú medzeru širokú aspoň 25mm.